Accounting

NOW 2.0: aangepaste rekentool

Heeft u, als gevolg van de Corona crisis, 20% of meer omzetverlies? Dan kunt u nu voor een tweede periode aanspraak maken op een tegemoetkoming in de loonkosten. Hoeveel dat precies is? Dat rekent u uit met onze aangepaste rekentool.

Eenvoudig in gebruik

De NOW 2.0 regeling is een vervolg op de 1e NOW regeling met een compensatie van de loonkosten voor 4 maanden, dat is 1 maand langer dan de NOW 1.0. Daarnaast is de loonkostenopslag niet 30% maar 40% voor de NOW 2.0. In onze tool geeft u aan wat uw jaaromzet over 2019 was. Daarnaast vult u de totale loonsom in over maart 2020 en bepaalt u vanaf welke maand (juni, juli of augustus 2020) de hoogste omzetdaling is ingezet en met welk percentage. Heeft u gebruik gemaakt van de eerste NOW regeling? De omzetperiode dient dan aan te sluiten op het tijdvak wat u destijds heeft doorgegeven.

Aanvragen kan tot 31 augustus

Zorg dat u, ondanks de zomervakantie, tijdig uw aanvraag indient. Het loket bij het UWV is reeds geopend en de NOW 2.0 kan tot en met 31 augustus aangevraagd worden. Bij uw aanvraag geeft u de verwachte omzetdaling op die u in onze NOW 2.0 rekentool heeft berekend.

Wanneer het UWV positief oordeelt, keren zij een voorschot uit van 80% in maximaal twee termijnen. Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest en vindt een eventuele correctie plaats in de hoogte van de tegemoetkoming.

Verplichtingen en voorwaarden

Let op! De volgende verplichtingen en voorwaarden gelden wanneer u de NOW 2.0 regeling aanvraagt:

  • U betaalt het loon van uw medewerkers 100% door
  • U mag over 2020 geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en directie uitkeren en geen aandelen inkopen
  • U bent verplicht medewerkers te stimuleren om aan bij- en omscholing te doen, zodat medewerkers zich kunnen aanpassen aan de nieuwe economische situatie

 

Download de rekentool NOW 2.0 hier

Terug naar vorige pagina