Bitcoin en belasting: hoe zit dat precies?


Hoe worden Cryptovaluta belast en wat is de hoeveelheid belasting die dan betaald moet worden en heeft Crypto eigenlijk wel belasting? Dit zijn valide die bij ondernemers en particulieren naar boven komen nu de handel hierin door meer en meer mensen wordt omarmt. Cryptovaluta zijn digitale ruilmiddelen waar geen (officiële) centrale tegenpartij zoals een bank aan te pas komt. De meeste transacties in Cryptovaluta vinden plaats via zogenoemde omwisselplatforms. Hier kun je tegen betalen van regulier geld Cryptovaluta aankopen of omwisselen tegen andere Cryptovaluta. Cryptovaluta wordt in bijna alle gevallen bewaard in een (digitale) wallet.

Moet je belasting betalen over bitcoins?

Moet je belasting betalen over bitcoins? Dit is een van de meest gestelde vragen. Dit hangt af van de situatie, namelijk:

Bitcoins in privébezit

Wanneer je cryptovaluta zoals Bitcoins in privébezit hebt horen deze tot de bezittingen in Box 3. Hiervoor moet je de waarde van je wallet per 1 januari opgeven met de koers die het omwisselplatform gebruikt. Het staat nog in de kinderschoenen maar steeds meer werknemers kiezen ervoor om loon te ontvangen in cryptovaluta. In dat geval moet de werkgever de cryptovaluta omrekenen in euro’s op het moment dat je deze ontvangt. Er is in dit specifieke geval dan sprake van loon in natura.

Bitcoins zakelijk

Doordat ook veel ondernemers zijn gestart met beleggen in cryptovaluta is er ook zakelijk de nodige regelgeving van toepassing. Wanneer je bijvoorbeeld voor de zakelijke diensten of leveringen wordt betaald in cryptovaluta, moeten deze worden omrekenen naar euro’s. Het omgerekende bedrag wordt dan aangemerkt als omzet. Bij het omwisselen kan er winst of verlies gemaakt worden die weer van invloed zijn op de winst-en-verliesrekening.

Wanneer je als ondernemer cryptovaluta aankoopt dat moet dit vallen binnen de normale bedrijfsuitoefening. In alle andere gevallen hoort de aankoop tot uw privévermogen. De belastingdienst kenmerkt dit als duurzaam overtollige middelen. Dat zijn gelden die geen functie hebben in de onderneming. Deze middelen zijn niet direct nodig voor de bedrijfsuitoefening en niet bestemd om binnen afzienbare tijd te besteden aan bijvoorbeeld investeringen. Deze cryptovaluta wordt bij de aangifte aangegeven in box 3.

Belasting betalen over crypto

De Belastingdienst ziet bitcoins en cryptovaluta in het algemeen als “bezittingen”. cryptovaluta moet dan ook worden opgegeven in box 3. Voor de aangifte inkomstenbelasting over 2021 moet dan de waarde opgegeven worden per 1 januari 2021. De vraag is wel hoe de Belastingdienst gaat beoordelen/ zien of je ook bitcoins hebt en hoeveel. Om die reden heeft de belastingdienst sinds kort de vraag om “virtuele betaalmiddelen” aan te geven. Wanneer je hier niets zou invullen, is dit het opzettelijk onjuist doen van aangifte, dit met alle gevolgen van dien.

Meer weten over Bitcoin en belasting?