Bitcoin in de BV of eenmanszaak


Meer weten?

Door de toenemende populariteit wordt er veel geschreven over de fiscale aspecten van bitcoins, of beter: cryptovaluta. Op de website van de Belastingdienst staat dat deze worden belast in box 3. Hoe ga je hier nu als ondernemer mee om wanneer je Cryptovaluta zakelijk in een eenmanszaak of BV aankoopt?

Bitcoins en andere cryptovaluta in eenmanszaak of VOF

Wanneer er zakelijk cryptovaluta aangekocht wordt door binnen een eenmanszaak of Vennootschap onder firma (VOF) waardoor de aankoop binnen de inkomstenbelasting meegenomen dient te worden is hier sprake van vermogensetikettering. Wanneer er namelijk sprake is van zogenoemde “overtollige liquide middelen” wordt de aanschaf van cryptovaluta tot box 3 gerekend.

Heffing in box 3 over cryptovaluta

Als u in Nederland woont of in Nederland vermogen heeft, moet u uw vermogen opgeven aan de Belastingdienst. Het gaat hierbij om het vermogen per begin van het jaar (1 januari). De Belastingdienst ziet bitcoins, cryptovaluta, ethers en andere digitale geldmiddelen als “overige bezittingen in box 3”. Als dit vermogen meer is dan €30.846 (2020), dan moet u hierover in box 3 belasting betalen.

  • Van € 30.846 – € 103.643: 0,59%;
  • Van € 103.643 – € 1.036.418: 1,26%;
  • Vanaf € 1.036.418: 1,58%.

Bitcoins en andere Cryptovaluta in de B.V.

Anders dan bij eenmanszaak of VOF speelt bij een B.V. / N.V. dat het minen en de aankoop (al dan niet gevolgd door verkoop) van cryptovaluta zich in de winstsfeer afspeelt. De resultaten daarvan moeten volgens goed koopmansgebruik in aanmerking worden genomen. Het kan wel weer zo zijn dat de Belastingdienst gaat stellen dat verliezen niet aftrekbaar zijn omdat een weldenkende ondernemer niet zou beslissen om dergelijke valuta te kopen.

Als Bitcoins en andere cryptovaluta worden ondergebracht in een bv of andere rechtspersoon, is de belastingheffing redelijk eenvoudig. Er moet vennootschapsbelasting worden betaald als de winst is behaald, dus bij een daadwerkelijke verkoop. Verlies mag worden genomen als de cryptovaluta in waarde zouden dalen (onder de kostprijs). Dit is feitelijk gelijk aan de behandeling van normale effecten, waardering per balansdatum op kostprijs of lagere marktwaarde.

Bitcoins en andere cryptovaluta in de jaarrekening

De Raad voor de jaarverslaggeving heeft in 2018 over dit onderwerp een rapport geschreven. Het betreft nog een “soort van advies”, maar geeft in ieder geval enige richting binnen accountancy-land. De algemene gedachtenlijn op dit moment is dat crypto’s geen liquide middelen of financiële instrumenten zijn, maar moeten worden gezien als immateriële vaste activa / andere beleggingen. Dergelijke activa moeten worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs en onder voorwaarden tegen lagere of hogere actuele waarde. De waardeveranderingen komen dan ten bate of laste van de winsten / verliezen (en dus het eigen vermogen) van de vennootschap. Dat het niet eenvoudig is volgt uit een artikel in het FD. Het zal nog wel even duren voordat er volledige duidelijkheid komt omtrent het opnemen van crypto ‘s in de jaarrekening.

Mochten er vragen zijn inzake Bitcoins en andere cryptovaluta en het verwerken hiervan binnen de onderneming neem dan gerust contact met ons op.

Bron fiscale aspecten cryptovaluta: Rijksoverheid

Meer weten over cryptovaluta in jouw bedrijf?