Controleplicht: hoe zit dat precies?


Bekijk al onze diensten

Controleplicht geldt voor middelgrote en grote ondernemingen, de verplichting om de jaarrekening te laten controleren door een gecertificeerd accountant wat bij de wet is geregeld. Wat is het precies? En waar moet je rekening mee houden?

                           

Waarom is de controleplicht?


Maar waarom is de controleplicht er precies? Een middelgrote of grote onderneming heeft vele belanghebbenden. Dit zijn bijvoorbeeld aandeelhouders, de Raad van Toezicht, leveranciers, afnemers, werknemers, kredietverzekeraars, banken, fiscus en de Raad van Commissarissen. Deze belanghebbenden moeten er zeker van zijn dat de jaarrekening correct is en een waarheidsgetrouw beeld geeft. Daarom is er de wettelijke controleplicht door een registeraccountant die op zijn titel beoordeeld of de cijfers volledig en correct zijn.

Wettelijke controleplicht


Controleplicht is bij wet geregeld in artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Het niet nakomen van de wettelijke controleplicht is dan ook een economisch delict en strafbaar. In het Burgerlijk Wetboek staan bepalingen op welke manier een jaarrekening moet worden opgemaakt door de ondernemer. Een accountant voert een accountantscontrole uit om zekerheid te verkrijgen of de jaarrekening de werkelijke situatie goed weerspiegelt De directie is verantwoordelijk voor het verstrekken van een controleopdracht aan een accountant. De accountant moet aangesloten zijn bij een accountantsorganisatie die ingeschreven is in het register van de AFM.

Meer weten over de controleplicht of een andere vraag?


Foto Ed
Neem vrijblijvend contact op met Ed