Een aandeelhoudersovereenkomst: wat is dat precies?


Meer over juridische documenten

Wat is een aandeelhoudersovereenkomst precies? Wanneer je een BV opricht of overgaat vanuit een eenmanszaak naar een BV krijg je te maken met statuten van de onderneming maar ook de Aandeelhoudersovereenkomst. Deze overeenkomst bevat afspraken die de aandeelhouders van de BV met elkaar maken. Op die manier is vastgelegd wat de afspraken zijn en hoe er gehandeld moet worden bij specifieke gebeurtenissen die kunnen voorkomen bij de bedrijfsvoering van de onderneming.

Wat is een aandeelhoudersovereenkomst?

Het komt er in het kort op neer dat het document is waarin de aandeelhouders van de onderneming (de besloten vennootschap ook wel B.V) afspraken met elkaar vastleggen. Zo staat er bijvoorbeeld in wie de aandelen heeft en wat de rechten en plichten zijn van de aandeelhouders. Ook staan er afspraken in die betrekking hebben op beloning en het aansturen van de onderneming.

Vaak zien we dat de aandeelhoudersovereenkomst naast de statuten van een onderneming globaal word ingestoken of dat er gebruik gemaakt word van een standaard template. Toch is het aan te raden om hier van begin af aan goed naar te kijken en ook als aandeelhouder eens in de zoveel tijd dit tegen het licht te houden om te kijken of de gemaakte afspraken ook nog steeds van toepassing zijn.

Er is geen standaard template

Een aandeelhoudersovereenkomst kun je naar eigen inzicht opmaken. Natuurlijk zijn er templates beschikbaar maar het is aan te raden om naast die templates ook zelf na te denken over welke afspraken je wil gaan maken met elkaar. Eventueel kun je er een notariële akte van maken – zeker wanneer de belangen groter zijn. We raden dan ook altijd aan om juridisch advies in te winnen hiervoor bij onze collega’s. Zij kunnen je vervolgens verder helpen en eventueel doorverwijzen naar een advocaat of notaris.

Wat mag je opnemen in de aandeelhoudersovereenkomst?

Als aandeelhouder ben je vrij om verschillende onderwerpen op te nemen in de overeenkomst. Zo kun je bepaalde situaties omschrijven zodat iedere aandeelhouder weet welke afspraken er zijn gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan zaken als winstdeling, dividend maar ook bij juridische geschillen onderling of in het ergste geval overlijden van een aandeelhouder.

Voorbeelden van afspraken die je kunt vastleggen zijn bijvoorbeeld:

  • Wat zijn de afspraken m.b.t winstdeling of dividend;
  • Wat te doen wanneer er nieuwe aandeelhouders bij komen of aandelen worden verkocht;
  • Hoe de onderneming te waarderen wanneer de onderneming word overgenomen of wanneer er aandeelhouders hun aandelen willen verkopen;
  • Wat te doen wanneer er onderling ruzie ontstaat en aandeelhouders willen vertrekken;
  • Wie is verantwoordelijk voor de administratie / boekhouder of accountant van de onderneming.

De aandeelhouders overeenkomst kan dus op verschillende manier ingericht worden. Het is daarom belangrijk om niet zomaar een template in te vullen en van start te gaan met de onderneming. Vaak zien we dat juist misgaan en omdat er niet goed is nagedacht met elkaar over hoe de besluitvorming in elkaar zit eindigt het vaak in langdurige juridische conflicten terwijl je dat juist kunt voorkomen.

Vaak zien we ook dat er bezuinigd word bij het inwinnen van advies. Specialisten inhuren kost nu eenmaal geld en voor je het weer zit je met een hoge rekening. Echter als je goed nadenkt over wat je belangrijk vind en goede afspraken maakt met de adviseur kun je de kosten echt wel beperkt houden en verdiend het zichzelf terug.

Vragen over dit onderwerp of hoe je jou kunnen ondersteunen hierin? Neem dan contact op met ons op of maak vrijblijvend een afspraak.

Meer weten over de aandeelhouders
overeenkomst?