Eenmanszaak of BV, welke rechtsvorm is voordeliger?


Zowel bij startende als ook bij bestaande ondernemers komt vaak de vraag naar voren: Wat is beter een eenmanszaak of een BV? Het is goed om regelmatig te toetsen of de rechtsvorm van de onderneming nog wel de juiste is. De onderneming kan groeien, krimpen of er kunnen fiscale facetten naar voren komen die een rol kunnen spelen. Wanneer we vanuit een financieel of fiscaal oogpunt kijken naar de vraag is een BV voordeliger vanaf een winst van ongeveer €150.000 per jaar. Dit komt door het verschil in belastingheffing. Hieronder lichten we dit verder toe en vind je meer informatie én de mogelijkheid tot het downloaden van een voorbeeldberekening.

Verschillen eenmanszaak en BV

Er zijn vele rechtsvormen. Een overzicht hiervan is hier te zien. Tussen een eenmanszaak en een besloten vennootschap (BV) zitten verschillen met name op het fiscale en juridische vlak. Een eenmanszaak bijvoorbeeld is juridisch gezien geen ‘rechtspersoon’. De eenmanszaak is 1 op 1 verbonden met de eigenaar die dus ook in privé voor de volle 100% verantwoordelijk is voor de onderneming. Kijkend naar de aansprakelijkheid komt deze volledig voor rekening van de eigenaar.

Een BV wordt wel gezien als separate entiteit en is dus een rechtspersoon. Hierdoor is de aansprakelijkheid gescheiden van de eigenaar. Vaak wordt er een zogeheten holdingstructuur opgetuigd. Hierbij is de holding-BV eigenaar van de werkmaatschappij-BV. Mocht de werkmaatschappij failliet gaan, zijn de eventueel opgepotte winsten in de holding veiliggesteld. Alleen in geval van onbehoorlijk bestuur kan de bestuurder aansprakelijk gesteld worden. Door deze structuur worden de risico’s met betrekking tot aansprakelijkheid geminimaliseerd.

Fiscaal

Een belangrijke factor in de afweging van de rechtsvorm is de gevolgen op de belasting die geheven wordt. Bij een eenmanszaak wordt de winst direct aan de eigenaar toegekend als ‘winst uit onderneming’ (ook wel Box 1). Het tarief hierop is maximaal 49,5%. Wanneer je voldoet aan het zogenoemde uren urencriterium, heb je recht op ondernemersaftrek en zorgt dat voor een verlaging van deze belastingdruk.

Bij een BV wordt de directeur/aandeelhouder op een ander manier belast. Om te beginnen worden de winsten binnen de BV belast tegen maximaal 25% vennootschapsbelasting. Wanneer de BV vervolgens eventuele winsten in de vorm van dividend uitkeert aan de aandeelhouder, betaalt de ontvanger hierover inkomstenbelasting in box 2 (26,25%, 26,9% in 2021 en 2022). Wanneer de winsten worden uitgekeerd aan de holding blijven deze winsten onbelast. Hierdoor is het fiscaal gunstig om winsten op te potten in een holding.

Samenvattend is dit vanaf een winst van ca. €150.000 voordeliger dan de eerdergenoemde belasting voor de eenmanszaak maar let op! Er is ook een verplichting voor de directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) en dat is dat er gebruikt gemaakt moet worden van een gebruikelijk loon.

Gebruikelijk-loonregeling

Om te voorkomen dat de winsten in de entiteiten blijft zitten is het voor DGA’s verplicht om een loon uit te laten betalen uit de BV. Dit wordt het gebruikelijk of fictief loon genoemd. Kort gezegd is het gebruikelijke loon minimaal €46.000 per jaar (2020, €47.000 in 2021 en 2022). Op de website van de Belastingdienst vind je meer informatie over de gebruikelijk-loonregeling.

Extra kosten BV

Los van de voordelen brengt de BV ten opzichte van de eenmanszaak ook extra kosten met zich mee. Dit begint al bij de oprichting omdat bij de BV een notaris nodig is om deze op te tuigen. Er zijn namelijk officiële (notariële) aktes nodig om de BV op te richten. Het is daarbij van belang goed te kijken naar de inhoud van deze stukken. Door de druk op de kosten zien we helaas vaak dat er gebruik gemaakt wordt van standaard aktes. In het begin is daar niets mis mee maar het is wel raadzaam om deze aktes bij te houden naar gelang je onderneming groeit.
Daar komt bij dat het niet gebruikelijk is om één BV op te richten maar om er meteen twee op te richten. We spreken dan over een persoonlijke holding en een werkmaatschappij.

Daarnaast heeft de BV de plicht om een jaarrekening op te maken en deze ook te deponeren bij de Kamer van Koophandel. De kosten van bijvoorbeeld het accountants- of administratiekantoor zullen dus hoger zijn omdat er meer werk bij komt kijken om te voldoen aan deze verplichtingen.

Wanneer wordt de BV financieel voordeliger?

Kijkend vanuit een fiscaal oogpunt lijkt de BV aantrekkelijker maar dit brengt ook extra kosten met zich mee on de vorm van het opmaken van de jaarrekening en opstellen van de aangifte vennootschapsbelasting.
Daarnaast heeft de ondernemer met eenmanszaak recht op ondernemersaftrek, waardoor over het eerste gedeelte van de winst geen belasting wordt betaald.

Wij gebruiken als richtlijn dat er bij een winst van rond de 150.000 euro al voordeel gehaald kan worden.

Tabel met belastingen voor bv's en eenmanszaken

Bovenstaand is een globale berekening maar mocht het zo zijn dat je hier vragen over hebt neem dan gerust contact met ons op zodat we je hier van advies in kunnen voorzien.

Conclusie

Het is niet 1-op-1 te zeggen wanneer een BV voordeliger is. Dit heeft met verschillende zaken als aansprakelijkheid en fiscaliteit te maken. Duidelijk is wel dat je een substantiële winst (± 150.000 euro) moet behalen wil een BV financieel voordeliger zijn. Dit komt met name door de extra kosten van een BV, de verplichte gebruikelijk-loonregeling voor de DGA en aan de andere kant de voordelen van het ondernemen met een eenmanszaak in de vorm van de ondernemersaftrek.