Salarisadministratie

Loonstrook van een medewerker

Bekijk hier hoe een loonstrook is opgebouwd. Beweeg over de onderdelen om meer informatie te zien.

Fiscaalloon Bijzonder Tarief.

Geboortedatum dag-maand-jaar

Burgerservicenummer

Afdeling

Kostenplaats

Burgerlijke staat

Lorem Ipsum
Lorem Ipsum

Functieomschrijving

Lorem Ipsum

Bedrijfsnaam en adresgegevens

Het aantal vakantie-uren dat is opgenomen en opgebouwd. Onder 'Saldo' staat het aantal vakantie-uren waar u nog recht op heeft

Lorem Ipsum
Lorem Ipsum

Uitdienstdatum dag-maand-jaar

In dienstdatum dag-maand-jaar

Bruto salaris op fulltime basis

Salaristabel/Salarisschaal

Het percentage dat u als medewerker heeft gewerkt op basis van het fulltime rooster

Cataloguswaarde van de auto van de zaak

Bruto wettelijk minimumloon afhankelijk van leeftijd

Lorem Ipsum

Bruto loon per uur

Kleur (wit = salaris, groen = pensioen) / Tijdvak

Loonheffing/ Loonheffingskorting toegepast?

Inhouding Zorgverzekeringswet/Werkloosheidswet/Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Speciale regelingen voor de belasting

Toepassing van de 30% regeling voor buitenlandse werknemers

Jaarloon Bijzonder Tarief

Lorem Ipsum

Toegepast Bijzonder Tarief

Periode waarin de salarisstrook is gemaakt (jaar-periode-tijdvak)

Betreft bedrijfsrun

Aantal dagen per tijdvak

Aantal werkelijk gewerkte dagen

Aantal werkelijk gewerkte uren

In bezit van een auto van de zaak.

Lorem Ipsum
Lorem Ipsum

De naam en adresgegevens van medewerker

De werkgever mag 50% van de premie WGA-totaal inhouden op uw loon.

Dit is het bedrag dat uw werkgever op uw bruto salaris heeft ingehouden. Deze inhouding is o.a. afhankelijk van het wel of niet laten toepassen van de loonheffingskorting.

De periode waarin de loonstrook is gemaakt (jaar-periode-maand)

Het totale netto salaris dat u ontvangt in deze periode.

Lorem Ipsum

Personeelsnummer

Aantal werkelijk gewerkte uren

Loon voor berekening WAO-premie.

Lorem Ipsum

Fiscaalloon wat conform tabel belast wordt.

Loon sociale verzekeringen; het bedrag waarover de sociale verzekeringspremies worden berekend.

Bruto loon minus de SV-premie (werknemerspremie voor WW).

Loon voor berekening Werkeloosheidspremie.

Arbeidskorting cumulatief

Aantal werkelijk gewerkte dagen

Aantal dagen per tijdvak

Bruto-uitkering plus vergoeding Zorgverzekeringswet. Hierover worden loonbelasting en premie volksverzekeringen betaald.

Franchise in deze periode

Franchise Cumulatief

Arbeidskorting in deze periode

Inhouding op het netto salaris als eigen bijdrage voor het privégebruik van de auto van de zaak

Salaris is het overeengekomen bedrag per periode per of uur voor aftrek van belasting en sociale verzekeringen.

Werknemersaandeel in de af te dragen pensioenpremie

Lorem Ipsum

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.

Een auto van de zaak die ook privé mag worden gebruikt, wordt gezien als loon in natura en wordt volgens een bepaalde bijtellingscategorie tot het fiscaalloon gerekend

Loonheffingen bestaan uit; loonbelasting, premies volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet.

Het totaal nettoloon

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.

Lorem Ipsum
Lorem Ipsum

Uitbetaling van het netto salaris per kas

Het bruto opgebouwde recht op vakantiegeld sinds de vorige uitbetaling van het vakantiegeld.

Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum

De werkgever mag 50% van de premie WGA-totaal inhouden op uw loon.

Terug naar vorige pagina